BADANIE PRZYNALEŻNOŚCI RELIGIJNEJ

Bada­nie przynależności religijnej personelu kierownicze­go w dużych przedsiębiorstwach, dokonane przez Mabel Newcomer, wykazuje, że katolicy, stanowiąc jedną trzecią ludności Stanów Zjednoczonych, do­starczają tylko jednego członka personelu kierowni­czego na dziesięciu. Najczęściej spotyka się przemy- słowców-katolików w dziedzinie kolei żelaznych i zakładów użyteczności publicznej. Z drugiej stro­ny, w związkach zawodowych jest wyższy procent katolików niż innych wyznań. Gazety katolic­kie zawsze z uwagą śledzą wydarzenia na wszys­tkich większych konwencjach związków zawodo­wych. Łatwo znaleźć wytłumaczenie tej przewagi robot­ników w składzie Kościoła katolickiego. Dużą część jego wyznawców stanowią potomkowie imigrantów, którzy — jako grupa — pojawili się na kontynencie później niż inne grupy narodowościowe, zwłaszcza Anglicy. A właśnie ci wcześniejsi osadnicy tworzą grupę protestancką w Stanach Zjednoczonych.

Aneta Drozdowska

Witaj na moim blogu! Jeśli szukasz bloga parentingowego to doskonale trafiłeś. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły dzieci i ich wychowania w nowoczesny sposób. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *