DLA DZIECI

Również dla dzieci współżycie z szybko zmienia­jącymi pozycję społeczną rodzicami staje się często źródłem kompleksów. Czują się nieraz osamotnio­ne i niepewne, wiele z nich kompensuje sobie to poczucie nadmierną gadatliwością.Zarówno ludzie pnący się w górę, jak i stacza­jący oię w doł są zwykle bardziej uprzedzeni w sto­sunku do Zydow i Murzynów niż osoby społecznie ustabilizowane. Być może, jest to wynikiem niepew­ności CO do własnej pnrynji niepewność i brak więzi z otoczeniem (charakteryzujące wielu gorliwych „wspinaczy” czynią ich podatnymi na pewne zaburzenia psychi­czne. Wydaje się, że ruchliwość społeczna zwiększa obciążenia umysłowe. Hollingshead i jego współ­pracownicy w Yale stwierdzili, że gdy porównać ru­chliwość społeczną pacjentów psychiatrycznych z kontrolną grupą ludzi zdrowych, okazuje się, że psychoneurotycy i schizofrenicy szybciej awansują iż zdrowi, z którymi ich porównywano.

Aneta Drozdowska

Witaj na moim blogu! Jeśli szukasz bloga parentingowego to doskonale trafiłeś. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły dzieci i ich wychowania w nowoczesny sposób. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *