FASCYNACJA LUDZI

Wydaje się, że fascynacja ludzi z górnych sfer Kościołem episkopalnym wywodzi się — przynaj­mniej częściowo — z jego silnego pokrewieństwa z Kościołem anglikańskim. Wyższa klasa w Stanach Zjednoczonych ma bardzo silne skłonności do wszy­stkiego, co brytyjskie, szczególnie zaś do wszystkie­go, co pochodzi z brytyjskiej elity. Sam zaś Kościół Anglii dzieli się na „wysoki” i „niski” i choć podział ów jest w zasadzie teologiczny, to jednak ma rów­nież i silne zabarwienie klasowe. Wzorując się na angielskim przykładzie, kościoły episkopalne w Sta­nach Zjednoczonych mają — jak na to wskazał E. Digby Baltzell — specjalny styl architektonicz­ny, cechuje je także „charakterystyczny sposób za­chowywania się kleru i bogactwa rytuału”, od­zwierciedlające wartości cenione przez wyższe warstwy.

Aneta Drozdowska

Witaj na moim blogu! Jeśli szukasz bloga parentingowego to doskonale trafiłeś. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły dzieci i ich wychowania w nowoczesny sposób. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *