JEŚLI SIĘ POWIEDZIE

Wielu jego starych kolegów szkolnych sprawiało wrażenie zadowolo­nych z doznanego przezeń upokorzenia. A co cie­kawsze, starając się o ponowne przyjęcie do szkol­nej społeczności, chłopak zaczął głośno i nieustan­nie wyrażać pogardę dla całego systemu prywatne­go szkolnictwa.Jeżeli jednak „wspinaczowi” powiedzie się i — co więcej jeżeli stanie się przykładem wybitnego sukcesja, wówczas dawne otoczenie zapomina o ura­zach i dumnie przechwala się, że znało go w daw­nych latach.Te osoby, które dokonały widocznego skoku w hierarchii społecznej, zwykle bywają z początku stosunkowo mało związane z otoczeniem. On lub onaSą pozbawieni stosunków towarzyskich z są­siadami, jakie utrzymuje przeciętny młody czło­wiek. Badając Jonesville, Yankee City oraz prowa­dząc badania wśród szefów wielkiego biznesu w Stanach Zjednoczonych, W. Lloyd Warner był za każdym razem zaskoczony, jak bardzo więzy są­siedzkie przeszkadzają w pięciu się ku górze.

Aneta Drozdowska

Witaj na moim blogu! Jeśli szukasz bloga parentingowego to doskonale trafiłeś. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły dzieci i ich wychowania w nowoczesny sposób. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *