MARZYCIELE I INTRYGANCI

W odróżnieniu od nich „trudzący się” bywają marzycielami i intrygantami zarazem, prze­rzucającymi się od jednej próby do drugiej. Holling­shead uważa, że powieść Jamesa Thurbera: The Secret Life of Walter Mitty (Tajemne życie Waltera Mitty), jest całkiem udanym, fikcyjnym portretem typowego przedstawiciela tej kategorii. Odkrył on również, że wielu chorych psychicznie z grupy ogra­niczonego sukcesu cierpiało z powodu frustracji za­wodowych, których przyczyny doszukiwali się w swoim wykształceniu. W jednej z „próoek” aż 90% psychoneurotyków z tej warstwy (według jego terminologii) czuło się upośledzonymi zakresem wy­kształcenia, jakie otrzymali. Wielu z nich miało też aspiracje sięgające daleko poza to, co osiągnęli. Utwierdzająca się, a oparta na różnicach w wy­kształceniu, bariera pomiędzy ludźmi z grupy ogra­niczonego sukcesu a tymi z warstwy średniej wyż­szej w oczywisty sposób doprowadza do wykoleje­nia się licznych pozbawionych wyższego wykształ­cenia ludzi z warstw niższych, tych, którzy wciąż jeszcze wierzą w Amerykańską Wizję Nieograniczo­nych Możliwości.

Aneta Drozdowska

Witaj na moim blogu! Jeśli szukasz bloga parentingowego to doskonale trafiłeś. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły dzieci i ich wychowania w nowoczesny sposób. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *