NAJWIĘKSZA SZKODA

Największą szkodę wyrządzają one może dlatego, że zaspokajają po­trzeby młodzieńczej wyobraźni na najbardziej pry­mitywnym poziomie i zaspokajają je szybko i sza­blonowo. Być może, jest to wystarczająco złe, ale zupełnie to samo można powiedzieć o dużej części naszego programu radiowego i telewizyjnego oraz wielu pismach masowych. Zastrzeżenia wobec bar­dziej drastycznych komiksów grozy i komiksów kry­minalnych muszą być innego rodzaju. Możliwe jest nawet, że te okropne wydawnictwa pod pewnymi względami są „lepsze” niż Samotny jeździec czy Sierżant Preston, ponieważ z powodu braku jakich­kolwiek hamulców są one jakby żywsze i mają wię­cej polotu; z pewnością są ciekawsze. Nie usuwa to jednak zastrzeżeń wobec tych książek jakc lektury dla dzieci. Wręcz na odwrót: Superman, Kaczor Do­nald i Samotny jeździec są ogłupiające; Kryminal­ne opowiadania grozy oraz Jaskinia grozy dają zły przykład.

Aneta Drozdowska

Witaj na moim blogu! Jeśli szukasz bloga parentingowego to doskonale trafiłeś. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły dzieci i ich wychowania w nowoczesny sposób. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *