OSIĄGNIĘCIE ZASPOKOJENIA

Psychia­tra Jurgen Ruesch z Uniwersytetu Stanu Kalifor­nia sformułował wniosek, że ludzie przesuwający się po drabinie awansu społecznego ku górze sta­nowią niezwykle duży odsetek” wśród pacjentów cierpiących na schorzenia psychosomatyczne. Praw­dopodobnie nowa sytuacja przewyższa ich odpor­ność, a wynikające stąd napięcia ujawniają się w postaci chorób.Hollingshead wprowadza rozróżnienie pomiędzy „wspinaczami” (którzy osiągnęli przynajmniej czę­ściowe zaspokojenie swoich aspiracji) i „trudzącymi się” (którzy, mimo poważnych wysiłków, osiągnęli niewielki sukces). Uważa on, że „wspinacze ’ napo­tykają często pierwszą groźną przeszkodę dopiero wtedy, gdy starają się sięgnąć po najwyższy pu­łap — i zostają odepchnięci jako parweniusze. Zwy­kle reagują na to depresją, ostrymi stanami, niepo­koju, a w niektórych wypadkach nawet próbą sa­mobójstwa.

Aneta Drozdowska

Witaj na moim blogu! Jeśli szukasz bloga parentingowego to doskonale trafiłeś. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły dzieci i ich wychowania w nowoczesny sposób. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *