RELIGIA DLA LUDZI

W związku z tym teolog uniwersytetu Yale, Richard Niebuhr, przypomniał nam, że chrześci­jaństwo zaczęło się jako religia ubogich, wyzutych ze wszystkiego, takich jak rybacy, chłopi, biblijni celnicy i podobni im ludzie na peryferiach społe­czeństwa, którym odmówiono udziału we współcze­snej im cywilizacji. Kiedy jednak chrześcijaństwo stało się religią ludzi zamożnych, wykształconych i stało się w trakcie tego „filozoficzne, abstrakcyjne i etycznie obojętne”, wtedy niższe klasy poczuły się pozbawione religii, która nie zaspokajała już ich po­trzeb psychologicznych ani nie potrafiła ukazać ich oczom pociągającego ideału etycznego. Niebuhr wy­jaśnia: „Powstawanie nowych sekt chrześcijańskich w celu szerzenia nie splamionej ustępstwami etyki Jezusa i głoszenia ewangelii ubogich było i jest sku­tecznym sposobem przywracania chrześcijaństwu jego prawdziwej misji.”

Aneta Drozdowska

Witaj na moim blogu! Jeśli szukasz bloga parentingowego to doskonale trafiłeś. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły dzieci i ich wychowania w nowoczesny sposób. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *