SZARY OBYWATEL

Mogłoby się wyda­wać, że szary obywatel USA postawił sobie za cel zbudowanie społeczeństwa, które pokazałoby świa­tu, jak wiele można osiągnąć bez literatury i nauki, czy dokładniej społeczeństwa, w którym literatura,nauka zostałyby ograniczone do elementarnych rozmiarów, dostępnych przeciętnemu obywatelowi. Dlatego na początku XIX wieku Ameryka była kra­jem, który bardziej się wyróżniał szerokim zasię­giem piśmienności, wysokim poziomem informacji, niezależnością, poczuciem godności i zainteresowa­niem sprawami publicznymi przeciętnego obywate­la, niż sprzyjał prawdziwej nauce, sztuce czy po­wstawaniu dobrych uniwersytetów.Niejednokrotnie w naszej historii, ale specjalnie w ostatnim okresie, widzimy, że intelekt w Amery­ce spotyka się z niechęcią ze względu na swoją wyższość, pretensje do wyróżniania się ponad prze­ciętność, jako zaprzeczenie egalitaryzmu, jako cecha wyróżniająca ludzi spośród ogółu.

Aneta Drozdowska

Witaj na moim blogu! Jeśli szukasz bloga parentingowego to doskonale trafiłeś. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły dzieci i ich wychowania w nowoczesny sposób. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *