TRAGICZNA KLĘSKA

Tragiczna klęska Ameryki, wojna domo­wa jako skutek uległości wobec przekonań dzielą­cych ludzi, wydawała się potwierdzać jeszcze raz pogląd, że lepiej jest żyć bez zbytniej wiary w poli­tyczne abstrakcje i ideologiczne uogólnienia. Ame­rykanie gratulowali sobie umiejętności obchodzenia się bez korzyści płynących z zagranicznych „izmów”, tak samo jak uważali za swoje osiągnięcie, że uniknęli europejskiej „korupcji” i „dekadencji”.Ale w ciągu minionych kilku dziesięcioleci pu­bliczność amerykańska spostrzegła z przykrością, że obalenie izolacji politycznej i militarnej pociąga za sobą obalenie izolacji intelektualnej, że w całym świecie działają potężne siły zwane ideologiami, których skutków nie możemy uniknąć, że miliony ludzi w wielu krajach pobudzają do działania ich poglądy na sprawy kolonializmu, rasizmu, nacjona­lizmu, imperializmu, socjalizmu, komunizmu i fa­szyzmu.

Aneta Drozdowska

Witaj na moim blogu! Jeśli szukasz bloga parentingowego to doskonale trafiłeś. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły dzieci i ich wychowania w nowoczesny sposób. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *