W CIĄGU POKOLEŃ

W ciągu zaledwie dwóch po­koleń wiejska protestancka indywidualistyczna kul­tura, panująca jeszcze powszechnie przed pierwszą wojną światową, uległa wielu gwałtownym zmia­nom. Zetknęła się ona z modernizmem w religii, li­teraturze i sztuce, relatywizmem w moralności, rów­nością rasową jako podstawą etyki i stosunków prawnych i szeroko rozpowszechnionymi podnieta­mi seksualnymi środków masowego przekazu. Szyb­kimi skokami musiała ona zetknąć się z darwiniz- mem, freudyzmem, marksizmem i keynesizmem oraz podporządkować się w sprawach polityki, gustów i sumienia kierownictwu nowego ty­pu wykształconych i kosmopolitycznych Amery­kanów.

Aneta Drozdowska

Witaj na moim blogu! Jeśli szukasz bloga parentingowego to doskonale trafiłeś. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły dzieci i ich wychowania w nowoczesny sposób. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *