W WARUNKACH KULTUROWYCH

Pamiętając o tych warunkach kul­turowych i ekonomicznych, pozwolę sobie powtó­rzyć tezy mego opracowania, tym razem przy zasto­sowaniu terminologii ogólnej semantyki: bluesy ma­ją tendencje ekstensywne, natomiast piosenki starają się być głęboko, wręcz patologicznie inten­sywne.Może twierdzenie moje stanie się bardziej prze­konywające, gdy będę mówił o sferze uczuć szcze­gólnie chętnie opiewanej przez piosenki, mianowicie o     miłości, w świetle czegoś, co Wendell Johnson nazywa „chorobą IFD”. IFD jest to potrójni; groźny semantyczny bałagan Idealizacji (wymaganie od ży­cia rzeczy niemożliwych — ideałów), który prowa­dzi do Frustracji (w wyniku żądań, które nie są spełniane), która z kolei prowadzi do Demoralizacji (lub Dezorganizacji, lub Rozpaczy — po angielsku Despair).

Aneta Drozdowska

Witaj na moim blogu! Jeśli szukasz bloga parentingowego to doskonale trafiłeś. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły dzieci i ich wychowania w nowoczesny sposób. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *