WŁAŚCIWOŚĆ WARSTWY

Mam tu na my­śli fakt, że nie jest ona szczególną właściwością warstwy najniższej. Jednakże pewne rodzaje zabu­rzeń umysłowych wykazują niejaką tendencję do faworyzowania niektórych warstw. Stany mania- kalno-depresyjne są proporcjonalnie trzy razy czę­stsze wśród dwóch warstw wyższych niż w war­stwie V. Jurgen Ruesch stwierdził większą częstotli­wość występowania reakcji psychosomatycznych (owrzodzenia, nadciśnienie, alergie) wśród przedsta­wicieli warstwy niższej średniej, czyli warstwy ograniczonego sukcesu. Przypisuje on to zjawisko brakowi dostatecznych możliwości uzewnętrzniania się spowodowanemu przez silną tendencję konfor- mistyczną i zahamowania wewnętrzne. Joseph A. Kahl zaś wskazuje, że: „Jeżeli typowa nerwica warstwy średniej jest spowodowana przez obsesję przymusu i jest dodatkowo komplikowana przez owrzodzenia, to chorobą warstwy wyższej jest nuda komplikowana przez alkohol.” A kiedy już mówimy o   alkoholu, to wcześniejsi badacze stwierdzili, że Irlandczycy prowadzili w alkoholizmie o wiele dłu­gości przed innymi grupami narodowymi.

Aneta Drozdowska

Witaj na moim blogu! Jeśli szukasz bloga parentingowego to doskonale trafiłeś. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły dzieci i ich wychowania w nowoczesny sposób. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *