WYPOSAŻENIE DLA ŻYCIA

Przy całym swoim ograniczeniu bluesy dowodzą jednak, że sztuka ludowa może spełniać rolę „wy­posażenia do życia”. Czyż nasi poeci i nasi autorzy tekstów nie mogliby zrobić dla młodzieży tyle przy­najmniej, co Bessie Smith zrobiła dla swoich słu­chaczy, to znaczy dostarczyć tej młodzieży symbo­licznego doświadczenia, które pomoże w rozumie­niu i lepszym radzeniu sobie z życiowymi proble­mami. Albo, jeżeli wymagam zbyt wiele (co jest prawdopodobne, bo Bessie była na swój sposób au­tentycznym geniuszem), to czy nie mogliby przy­najmniej zaniechać dalszego szerzenia zbyt już roz­przestrzenionej choroby IFD?

Aneta Drozdowska

Witaj na moim blogu! Jeśli szukasz bloga parentingowego to doskonale trafiłeś. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły dzieci i ich wychowania w nowoczesny sposób. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *