ZE WZGLĘDU NA ZAINTERSOWANIE

Ze względu na zainteresowania semantyką ogól­ną, zajmę się dwiema funkcjami, które symbole li­terackie’ i poetyckie spełniają w naszym życiu du­chowym. Po pierwsze, przy pomocy symboli lite­rackich możemy poznać dokładnie uczucia i sytua­cje, których sami jeszcze nie mieliśmy okazji prze­żyć. Wówczas literatura jest przygotowaniem. Po drugie, symbole umożliwiają nam usystematyzowa­nie doświadczeń, uświadomienie sobie ich znacze­nia, a przez to pomagają ustosunkować się do tych doświadczeń. Wtedy literatura uczy.Jeżeli symboliczne przedstawienie życia daje błę­dny albo mylący obraz tego życia, to jesteśmy do niego gorzej przygotowani niż w wypadku, gdy­byśmy w ogóle nie znali symboli.

Aneta Drozdowska

Witaj na moim blogu! Jeśli szukasz bloga parentingowego to doskonale trafiłeś. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły dzieci i ich wychowania w nowoczesny sposób. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *