ZGODNOŚĆ BADACZY

Jak się zdaje, badacze są zgodni, że naj­większe obciążenia (lub najmniejszą odporność) spo- łyka się w warstwie najniższej. Wśród ludzi tej ka­tegorii spotyka się dwa razy więcej załamań psy­chicznych, niż ich być powinno, gdyby choroby umysłowe były równomiernie rozdzielone wśród ca­łej ludności. Zespół socjologów i psychiatrów z Uniwersytetu Yale pod kierownictwem Augusta B. Hollingsheada i Fredericka C. Redlicha przepro­wadził wyczerpujące badania powiązań pomiędzy chorobami umysłowymi i przynależnością społeczną. Ustalili oni, że prawdopodobieństwo zachorowania na schizofrenię osoby z warstwy najniższej (war­stwa V) jest jedenaście razy większe niż członka warstwy najwyższej (warstwa I). Należy dodać, że schizofrenia występuje zresztą zgodnie z ogólnymi prawidłowościami występowania chorób psychicz­nych w poszczególnych warstwach.

Aneta Drozdowska

Witaj na moim blogu! Jeśli szukasz bloga parentingowego to doskonale trafiłeś. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły dzieci i ich wychowania w nowoczesny sposób. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *