ZŁAGODZENIE RASOWYCH PODZIAŁÓW

Wydaje mi się, że wszystko, co dotąd powiedzia­łem, świadczy, iż w połowie wieku XX w społeczeń­stwie chrześcijańskim w Ameryce istnieje głęboka przepaść pomiędzy głoszonymi naukami a codzien­ną praktyką. Pastor najmodniejszego kościoła w Jonesville powiedział do W. Lloyda Warnera: „Cały kłopot z naszym światem polega na tym, że mimo ciągłej gadaniny o chrześcijaństwie, nasze społeczeństwo nie jest oparte na chrześcijańskich zasadach.” Zwróciwszy najpierw uwagę na rzeczywiste wy­siłki, jakie są podejmowane, by złagodzić przedziały rasowe w poszczególnych Kościołach, Liston Pope zauważa: „O ile jednak w Kościołach nie zostaną przeprowadzone radykalne zmiany, przede wszyst­kim w pojmowaniu tego, czym powinien być praw­dziwy Kościół chrześcijański, będą się ore w dal­szym ciągu dostosowywały do podziałów społecz­nych, a nawet będą je zaostrzać — tak jak to czy­niły dotąd.”

Aneta Drozdowska

Witaj na moim blogu! Jeśli szukasz bloga parentingowego to doskonale trafiłeś. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły dzieci i ich wychowania w nowoczesny sposób. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *